Κάντε κλικ σε όλες τις άγνωστες λέξεις για δείτε τη μετάφρασή τους, κατανοώντας έτσι το νόημά τους από τα συμφραζόμενα.