Πώς να αρχίσετε να μαθαίνετε αγγλικά με Eng-Online;

Eng-Online περιέχει 5 κύρια μέρη:
  1. Εκπαιδευτικό υλικό
  2. Προσωπικό λεξικό
  3. Ασκήσεις
  4. Διαγωνίσματα
  5. Πρόοδος

Εκπαιδευτικό υλικό

Επιλέξτε εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με τις ικανότητες και τις ανάγκες σας.

Κάντε κλικ σε όλες τις άγνωστες λέξεις για δείτε τη μετάφρασή τους, κατανοώντας έτσι το νόημά τους από τα συμφραζόμενα.


Προσωπικό λεξικό

Όλες οι νέες λέξεις και φράσεις προστίθενται στο προσωπικό σας λεξικό.


Ασκήσεις

Όλες οι λέξεις από το λεξικό σας είναι διαθέσιμες για την άσκηση:


Διαγωνίσματα

Πάρτε δωρεάν δοκιμές της αγγλικής γλώσσας:


Πρόοδος

Παρακολουθήστε την καθημερινή σας πρόοδο και προσπαθήστε να είστε συνεπείς στην εκμάθηση αγγλικών