Όλες οι λέξεις από το λεξικό σας είναι διαθέσιμες για την άσκηση

Λέξη-Μετάφραση

Μετάφραση αγγλικών λέξεων
Ολοκληρώθηκε: 0 από 75

Μετάφραση-Λέξη

Αναγνώριση αγγλικών λέξεων από τις μεταφράσεις τους
Ολοκληρώθηκε: 0 από 75

Γράφοντας λέξεις

Εξάσκηση ορθογραφίας αγγλικών λέξεων
Ολοκληρώθηκε: 0 από 75

Κατασκευαστής προτάσεων

Συνδυασμός λέξεων σε προτάσεις
Ολοκληρώθηκε: 0 από 75