Λέξη-Μετάφραση

75 λέξεις
Μετάφραση αγγλικών λέξεων

Μετάφραση-Λέξη

75 λέξεις
Αναγνώριση αγγλικών λέξεων από τις μεταφράσεις τους

Γράφοντας λέξεις

75 λέξεις
Εξάσκηση ορθογραφίας αγγλικών λέξεων

Κατασκευαστής προτάσεων

 

Συνδυασμός λέξεων σε προτάσεις